Aktuality

Už 26. srpna začne jubilejní dvacáté setkání studentů s názvem BARUVAS. Toto setkání bude plné novinek, a to nejen těch v programu. Studenti budou ubytováni v rekreačním středisku poblíž Plzně, které je obklopené krásnými lesy. Účastníci se mohou těšit například na interaktivní přednášku o romské historii, kterou povede historička Renata Berkyová, kreativní tvorbu tematicky zaměřených periodik, výlet po okolních lesech nebo třeba na workshop o prevenci sexuálního násilí a genderových stereotypů. 

 

Romští studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol se mohou od pondělí 19. června do pondělí 31. července hlásit o stipendium organizace ROMEA na školní a akademický rok 2023/2024. Stipendijní program organizace ROMEA byl spuštěn v roce 2016 a od té doby bylo rozděleno celkem 525 stipendií v hodnotě bezmála 8.6 milionů korun.

 

Osmnácté setkání romských středoškoláků a vysokoškoláků s názvem BARUVAS (romsky rosteme) začne ve čtvrtek 23. února. Během tohoto víkendového setkání se studenti podívají do Muzea romské kultury v Brně, budou diskutovat o diskriminaci a hate speech na sociálních sítích a budou součástí sociálního experimentu, který prověří míru diskriminace mezi majoritou. 

 

Letos se do stipendijního programu organizace ROMEA přihlásilo více než 150 romských studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Hodnotící komise na konci srpna vybrala celkem 80 stipendistů pro letošní školní rok. Jedná se o 50 studentů středních škol, 5 studentů vyšších odborných škol a 25 studentů vysokých škol. Komise se rozhodovala na základě několika kritérií. Těmi hlavními kritérii byla socioekonomická situace studenta a jeho rodiny, prospěch ve škole a také esej, do které studenti mimo jiné psali své plány do budoucna a své cíle. Ceremoniál uvedení do stipendijního programu proběhne 21. října 2022 v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici v Praze.

 

V sobotu 27. srpna skončilo již šestnácté setkání romských studentů s názvem BARUVAS. Po třech letech se setkání vrátilo do krásného hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou. Během týdenního setkání se studenti seznámili blíže s formami diskriminace, rasismu a hate speech, na který poté navazovaly jejich aktivity. V průběhu týdne studenti vytvořili několik divadelních představení, osvětová videa na sociální sítě, nebo vytvořili kampaň na podporu stipendijního programu, která poběží na podzim na sociálních sítích. Samozřejmostí byla přednáška na téma mediální gramotnosti, workshop o historii Romů s virtuální realitou koncentračního tábora v Letech u Písku nebo výlet k nedaleké zřícenině hradu.