Aktuality

V pátek 22.října proběhlo slavnostní setkání stipendistů podpořených v rámci Romského stipendijního programu pro romské studenty SŠ, VOŠ a VŠ, který realizuje organizace ROMEA. Studenti se sešli s organizátory a donory stipendijního programu na Staroměstské radnici v Brožíkově sálu. Stipendium letos získalo téměř 80 studentů. Celou akcí přítomné provedla moderátorka Jarmila Balážová a první internetová televize ROMEA TV vysílala ze setkání přímý přenos.

Letos se do stipendijního programu organizace ROMEA přihlásilo více jak 70 romských vysokoškoláků, což je o 20 více než v loňském roce. Spolu se středoškoláky a studenty vyšších odborných škol se počet přihlášek vyšplhal nad hranici 180 studentů. Stipendium získalo 45 studentů středních škol, 5 studentů vyšších odborných škol a 28 studentů vysokých škol.

"Rostoucí zájem o studium na středních a vysokých školách mezi Romy nás moc těší. Věříme, že vzdělání vyzbrojuje člověka nástroji, jak účinně čelit například diskriminaci a sociálnímu vyloučení," přibližuje vizi stipendijního programu Štefan Balog.

Student střední školy získá 14 000 Kč na školní rok, student na vyšší odborné škole pak 21 000 Kč a student na vysoké škole získá 25 000 Kč na akademický rok.

„Rádi bychom podpořili víc než 80 studentů, ale bohužel finanční možnosti nám to nedovolí. Pokud se nám díky fundraisingovým kampaním podaří vybrat více prostředků, budeme moci podpořit více studentů alespoň jazykovými kurzy, doučováním a proplacením školních pomůcek,“ dodává Balog.

Ke studentům na slavnostní akci promluvila například spolumajitelka Albatros Media Silke Horáková a ředitelka Nadace Albatros Jindra Marešová, zástupce nadace Bader Philanthropies Yechiel Bar-Chaim, nebo ředitel organizace ROMEA Zdeněk Ryšavý. O hudební produkci se pak postarali sami stipendisté, mladý talentovaný kytarista Karel Rudolf Vlasák a zpěvačka s jedinečným hlasem Natálie Kuchárová, oba studenti konzervatoře.

Díky stipendijnímu programu mohou romští studenti získat také například vzdělávací kurzy a v případě potřeby i doučování. Na druhou stranu stipendisté absolvují dobrovolnickou službu v rozličných organizacích, například v nízkoprahových klubech pro děti a mládež.

Program pro romské středoškoláky, studenty vyšších odborných škol a vysokoškoláky organizace ROMEA realizuje za podpory řady nadací, mezi nimiž jsou největšími podporovateli Nadace Albatros, Bader Philanthropies a mnoho individuálních dárců a firem. Realizaci workshopů zaměřených na mediální gramotnost podporuje Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

V pátek 22. října uvede v Brožíkově sálu, organizace ROMEA studenty do svého Romského stipendijního programu. V letošním roce získalo stipendium 47 studentů středních škol, 5 studentů vyšších odborných škol a 28 studentům vysokých škol. Celou akcí na Staroměstské radnici, kde se setkají stipendisté s donory i realizátory programu, provede moderátorka Jarmila Balážová. Přímý přenos zajistí první romská internetová televize ROMEA TV.

Prostory pro tuto akci už tradičně poskytl Magistrát hlavního města Prahy, konkrétně MgA. Hana Třeštíková, Radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu.

Program pro romské středoškoláky a studenty VOŠ organizace ROMEA realizuje za podpory řady nadací, mezi nimiž jsou největšími podporovateli nadace Albatros, nadace Bader Philanthropies, mnoha individuálních dárců a firem. Realizaci workshopů zaměřených na mediální gramotnost podporuje Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Ke studentům promluví zástupce nadace Bader philanthropies Yechiel Bar-Chaim, spolumajitelka Albatros Media Silke Horáková a ředitelka Nadace Albatros Jindra Marešová, Zdeněk Ryšavý ředitel organizace ROMEA a další osobnosti.

Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Stipendisté se zúčastní řady vzdělávacích a zážitkových aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získávají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

"Součástí stipendijního programu je také pravidelné setkávání „Baruvas“, kde kromě dalšího vzdělávání klademe velký důraz i na posilování zdravého sebepojetí a budování přátelských vazeb mezi studenty. Nabízíme studentům doučování nebo práci s mentory, kteří stipendistům pomáhají s případnými obtížemi, které je mohou na střední škole potkat. Studenti musí také vykonat dobrovolnou službu v různých organizacích či nízkoprahových klubech. Se studenty komunikujeme po celý rok a snažíme se jim poskytnout komplexní podporu, “ říká manager Romského stipendijního programu organizace ROMEA Štefan Balog.

Do programu se mohou hlásit studenti ze státních i soukromých škol, z denního i dálkového studia. Pokud student střední školy splní podmínky výběrového řízení a bude zařazen do stipendijního programu, získá 14 000 Kč na školní rok, student na vyšší odborné škole pak 21 000 Kč. O stipendium se mohou hlásit také lidé, kteří se až v dospělosti rozhodli dodělat si maturitu.

Více informací o Romském stipendijním programu pro studenty SŠ a VOŠ naleznete na www.romskastipendia.cz.

 

Až 12.000 mladých v Česku si na studia na vysoké škole a na živobytí musí vydělávat z větší části či úplně samo. Rodina je nepodporuje. Na sociální stipendium dosáhne asi desetina těchto vysokoškoláků.

 

Již na konci prvního pololetí obdrželo deset romských středoškoláků s nejlepším prospěchem jednorázovou finanční odměnu ve výši 20 000 Kč. Ke konci druhého pololetí čeká na ty nejlepší stipendisty stejné příjemné překvapení.

 

Letos se do stipendijního programu organizace ROMEA přihlásilo více jak 70 romských vysokoškoláků, což je o 20 více než v loňském roce. Spolu se středoškoláky a studenty vyšších odborných škol se počet přihlášek vyšplhal nad hranici 180 studentů. ROMEA bude moci poskytnout stipendium 50 studentům středních škol, 10 studentům vyšších odborných škol a nově také 30 studentům vysokých škol. Ostatní studenti budou moci využít další podpory například ve formě doučování, mentoringu a v průběhu roku se mohou setkat s dalšími romskými studenty z celé republiky.