Romští studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol se mohou od pondělí 17. června do pondělí 22. července 2024 hlásit o stipendium organizace ROMEA na školní a akademický rok 2024/2025. Stipendijní program organizace ROMEA byl spuštěn v roce 2016 a od té doby bylo rozděleno celkem 605 stipendií v hodnotě 10 milionů korun.

V roce 2024/2025 organizace ROMEA stipendiem podpoří celkem 85 romských studentů, což je o 5 studentů více než ve školním roce 2023/2024 a to mimo jiné i díky podpoře Nadačního fondu IOCB Tech a podpoře společnosti Vodafone. Výše ročního stipendia pro středoškoláky je 14 000 Kč, pro studenty VOŠ 21 000 a vysokoškoláky 25 000 Kč. Nicméně finanční podpora není jediným benefitem stipendijního programu. Studenti mohou využívat také různých forem doučování, mají možnost získat jazykové kurzy zdarma, nebo si pořídit učebnice.

„Stipendijní program organizace ROMEA je unikátní v tom, jak je komplexní. Studenti nedostanou jen finanční příspěvek, ale mají možnost využívat jazykových kurzů nebo si mohou nechat proplatit učebnice. Prváci na střední škole mají zároveň povinnost mít mentora, což je většinou student vysoké školy, který si prošel stipendijním programem a má tedy zkušenosti, které může předávat dál,“ uvedl Štefan Balog, manažer stipendijního programu organizace ROMEA.

„Součástí stipendijního programu jsou i pravidelná setkávání studentů s názvem BARUVAS (romsky ROSTEME), kde klademe důraz na posilování zdravého sebevědomí, motivaci ke studiu a seberozvoj. Diskutujeme o aktuálních tématech, jako je třeba romská identita, aktivní občanství a podobně. Snažíme se studentům zprostředkovat i oblasti, které v českém vzdělávacím systému často chybí, jako je romská historie či romský jazyk. Náš program nabízí také možnost doučování a mentoringu,” dodala koordinátorka doučování Soňa Kalejová.

Stipendijní program ale funguje také jako vzájemná pomoc. Všichni stipendisté (s výjimkou maturantů) musí během roku odpracovat 50 hodin formou dobrovolnické činnosti. Od letošního roku budou moci studenti dobrovolnictví uskutečnit v rámci aktivit organizace ROMEA „Myslíme si, že když někdo něco dostane, měl by společnosti nějaký díl vrátit. Právě dobrovolnická činnost je důležitou součástí programu. Chceme, aby studenti prostřednictvím psaní článků, pomoci při kulturně-společenských akcích nebo debatách získali větší vhled do práce organizace a uvědomili si, že stipendium je jen jedna část jejich růstu. Díky tomu si osvojí nové vědomosti a získají zkušenosti, které se jim do budoucna budou hodit,“ uvedl Balog.

Do programu se mohou hlásit studenti prezenční i distanční formy studia a u vysokoškoláků v jakémkoli stupni bakalářského, magisterského i doktorského studia. Pro zájemce bude od pondělí 17. června na webových stránkách www.romskastipendia.cz otevřen elektronický formulář, prostřednictvím kterého mohou studenti žádosti posílat. Součástí letošního přijímacího řízení bude i online pohovor s hodnotící komisí. 

Další informace a aktuality budou zveřejněny v druhé polovině května.