V pátek 22. října uvede v Brožíkově sálu organizace ROMEA studenty do svého Romského stipendijního programu. V letošním roce získalo stipendium 45 studentů středních škol, 5 studentů vyšších odborných škol a 28 studentů vysokých škol. Celou akcí na Staroměstské radnici, kde se setkají stipendisté s donory i realizátory programu, provede moderátorka Jarmila Balážová. Přímý přenos zajistí první romská internetová televize ROMEA TV.

Prostory pro tuto akci už tradičně poskytl Magistrát hlavního města Prahy, konkrétně MgA. Hana Třeštíková, Radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu.

Program pro romské středoškoláky, studenty vyšších odborných škol a vysokoškoláky organizace ROMEA realizuje za podpory řady nadací, mezi nimiž jsou největšími podporovateli nadace Albatros, nadace Bader Philanthropies a mnoho individuálních dárců a firem. Realizaci workshopů zaměřených na mediální gramotnost podporuje Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Ke studentům promluví zástupce nadace Bader philanthropies Yechiel Bar-Chaim, spolumajitelka Albatros Media Silke Horáková a ředitelka Nadace Albatros Jindra Marešová, Zdeněk Ryšavý ředitel organizace ROMEA a další osobnosti.

Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Stipendisté se zúčastní řady vzdělávacích a zážitkových aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získávají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

"Součástí stipendijního programu je také pravidelné setkávání „Baruvas“, kde kromě dalšího vzdělávání klademe velký důraz i na posilování zdravého sebepojetí a budování přátelských vazeb mezi studenty. Nabízíme studentům doučování nebo práci s mentory, kteří stipendistům pomáhají s případnými obtížemi, které je mohou na střední škole potkat. Studenti musí také vykonat dobrovolnou službu v různých organizacích či nízkoprahových klubech. Se studenty komunikujeme po celý rok a snažíme se jim poskytnout komplexní podporu, “ říká manažer Romského stipendijního programu organizace ROMEA Štefan Balog.

Do programu se mohou hlásit studenti ze státních i soukromých škol, z denního i dálkového studia. Pokud student střední školy splní podmínky výběrového řízení a bude zařazen do stipendijního programu, získá 14 000 Kč na školní rok, student na vyšší odborné škole pak 21 000 Kč a student vysoké školy získá stipendium v hodnotě 25 000 Kč. O stipendium se mohou hlásit také lidé, kteří se až v dospělosti rozhodli dodělat si maturitu.

Více informací o Romském stipendijním programu pro studenty SŠ a VOŠ naleznete na www.romskastipendia.cz.

#Sodvahou