Již na konci prvního pololetí obdrželo deset romských středoškoláků s nejlepším prospěchem jednorázovou finanční odměnu ve výši 20 000 Kč. Ke konci druhého pololetí čeká na ty nejlepší stipendisty stejné příjemné překvapení.

Organizace ROMEA pátým rokem uděluje stipendia talentovaným romským studentům středních škol. V loňském roce se do stipendijního programu mohli poprvé hlásit i vysokoškolští studenti. Od roku 2016 se podařilo rozdělit stipendia v hodnotě téměř 6 milionů korun. Podstatná část peněz, která míří ke studentům ve formě stipendia je financovaná také prostřednictvím soukromých dárců, kteří pravidelně, nebo jednorázově podporují stipendijní program.

Jeden z našich soukromých dárců, který pravidelně přispívá do stipendijního programu, a také nedávno uvolnil částku na nákup 18 nových notebooků pro studenty, se rozhodl udělit zvláštní odměnu stipendistům s nejlepším prospěchem. „Byla to jeho vlastní iniciativa. Chce tak motivovat studenty k co nejlepším výsledkům ve studiu,“ vysvětluje Štefan Balog, manažer stipendijního programu organizace ROMEA.

Stipendijní program je z podstatné části financován pravidelnými a jednorázovými dary lidí z řad veřejnosti, mezi nimiž je I mnoho Romů.

„Pro kontinuální podporu studentů jsou příspěvky soukromých dárců velmi  důležité. Jsme tak rádi za lidi, jako je například tento dárce, kterému záleží na tom, aby se Romové díky dosažení co nejvyššího stupně vzdělání, zapojili plnohodnotně do společnosti,“ dodává Balog.

Pokud se i vy chcete stát pravidelným dárcem stipendijního programu, nebo přemýšlíte nad jednorázovou podporou, navštivte stránky www.romskastipendia.cz/darujte