Romští studenti mohou žádat od 1. 6. 2021 do 12. 7. 2021 o stipendium organizace ROMEA na školní, potažmo akademický, rok 2021/2022. Organizace ROMEA poskytuje od roku 2016 stipendium studentům SŠ, VOŠ a od minulého roku rozšířila stipendijní program i pro studenty VŠ.

Do programu se mohou hlásit studenti prezenční i distanční formy studia a u vysokoškoláků v jakémkoli stupni bakalářského, magisterského i doktorského studia. V roce 2021/2022 organizace ROMEA podpoří stipendiem 90 romských studentů. Pokud student projde výběrovým řízením, má nárok na stipendium v hodnotě odpovídající stupni jeho studia. Ročně jde o 14 000 Kč pro studenty středních škol, 21 000 Kč pro studenty vyšších odborných škol a 25 000 Kč pro vysokoškoláky.

„Už teď se moc těšíme na nové stipendisty i na ty, kteří získají stipendium znovu i v tomto roce! Někteří studenti jsou s námi od počátku střední školy, jsme opravdu hrdí na to, jak se jim daří a stále se zlepšují. U žádosti se hodnotí studijní výsledky a zároveň socioekonomická situace, která by mohla jejich studium ohrozit. Zvýšenou pozornost by měli studenti věnovat také nepovinným přílohám, za které mohou získat bonusové body k žádosti. Podrobné informace o tom, jak by žádost měla vypadat a co vše je k ní potřeba, a také přímo vstup do žádosti najdou studenti na našich stipendijních stránkách v sekci "Pro studenty". A s veškerými otázkami ohledně vyplňování žádosti rádi pomůžeme,“ vysvětluje koordinátorka stipendijního programu Veronika Hlaváčová.

Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Romští studenti se zúčastňují řady vzdělávacích aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

Součástí stipendijního programu jsou i pravidelná setkávání studentů s názvem BARUVAS (rosteme), kde klademe důraz na posilování zdravého sebevědomí, motivaci ke studiu a seberozvoj. Diskutujeme aktuální témata, jako je třeba romská identita, aktivní občanství a podobně. Snažíme se studentům zprostředkovat i oblasti, které v českém vzdělávacím systému často chybí, jako je romská historie či romský jazyk. Náš program nabízí také možnost doučování a mentoringu," popisuje komplexnost stipendijního programu manažer stipendijního programu, Štefan Balog.

„Do programu se mohou hlásit studenti z veřejných i soukromých škol, denního i dálkového studia, a věkově nejsou stipendia nijak omezena. Mohou se tedy přihlásit například i starší lidé, kteří si dodělávají vzdělání, a pro které bude stipendium důležitou finanční pomocí v jejich rodinném rozpočtu,“ dodává Štefan Balog.

V loňském roce se do stipendijního programu přihlásilo více jak 200 studentů. Letos realizátoři programu očekávají ještě větší zájem. Studenti mohou posílat vyplněné žádosti až do 12. července 2021.

Na začátku dubna spustila organizace ROMEA kampaň na podporu stipendijního programu s názvem "Hejtři nás nezastaví". Finance z kampaně poputují právě na podporu stipendistů na rok 2021/2022.

Podpořit studenty na cestě za jejich sny můžete zde.