Letos se do stipendijního programu organizace ROMEA přihlásilo více než 150 romských studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Hodnotící komise na konci srpna vybrala celkem 80 stipendistů pro letošní školní rok. Jedná se o 50 studentů středních škol, 5 studentů vyšších odborných škol a 25 studentů vysokých škol. Komise se rozhodovala na základě několika kritérií. Těmi hlavními kritérii byla socioekonomická situace studenta a jeho rodiny, prospěch ve škole a také esej, do které studenti mimo jiné psali své plány do budoucna a své cíle. Ceremoniál uvedení do stipendijního programu proběhne 21. října 2022 v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici v Praze.

Prostory pro tuto akci už tradičně poskytl Magistrát hlavního města Prahy, konkrétně MgA. Hana Třeštíková, Radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu.

Program pro romské středoškoláky, studenty vyšších odborných škol a vysokoškoláky organizace ROMEA realizuje za podpory řady nadací, mezi nimiž jsou největšími podporovateli nadace Albatros, nadace Bader Philanthropies a mnoho individuálních dárců a firem. Realizaci workshopů zaměřených na mediální gramotnost podporuje Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Stipendisté se zúčastní řady vzdělávacích a zážitkových aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získávají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

"Součástí stipendijního programu je také pravidelné setkávání „Baruvas“, kde kromě dalšího vzdělávání klademe velký důraz i na posilování zdravého sebepojetí a budování přátelských vazeb mezi studenty. Nabízíme studentům doučování nebo práci s mentory, kteří stipendistům pomáhají s případnými obtížemi, které je mohou na střední škole potkat. Studenti musí také vykonat dobrovolnou službu v různých organizacích či nízkoprahových klubech. Se studenty komunikujeme po celý rok a snažíme se jim poskytnout komplexní podporu, “ říká manažer Romského stipendijního programu organizace ROMEA Štefan Balog.

Do programu se mohou hlásit studenti ze státních i soukromých škol, z denního i dálkového studia. Pokud student střední školy splní podmínky výběrového řízení a bude zařazen do stipendijního programu, získá 14 000 Kč na školní rok, student na vyšší odborné škole pak 21 000 Kč a student vysoké školy získá stipendium v hodnotě 25 000 Kč. O stipendium se mohou hlásit také lidé, kteří se až v dospělosti rozhodli dodělat si maturitu.

Více informací o Romském stipendijním programu pro studenty SŠ a VOŠ naleznete na www.romskastipendia.cz.

#Sodvahou