V pátek 22.října proběhlo slavnostní setkání stipendistů podpořených v rámci Romského stipendijního programu pro romské studenty SŠ, VOŠ a VŠ, který realizuje organizace ROMEA. Studenti se sešli s organizátory a donory stipendijního programu na Staroměstské radnici v Brožíkově sálu. Stipendium letos získalo téměř 80 studentů. Celou akcí přítomné provedla moderátorka Jarmila Balážová a první internetová televize ROMEA TV vysílala ze setkání přímý přenos.

 

VIDEO

Letos se do stipendijního programu organizace ROMEA přihlásilo více jak 70 romských vysokoškoláků, což je o 20 více než v loňském roce. Spolu se středoškoláky a studenty vyšších odborných škol se počet přihlášek vyšplhal nad hranici 180 studentů. Stipendium získalo 45 studentů středních škol, 5 studentů vyšších odborných škol a 28 studentů vysokých škol.

"Rostoucí zájem o studium na středních a vysokých školách mezi Romy nás moc těší. Věříme, že vzdělání vyzbrojuje člověka nástroji, jak účinně čelit například diskriminaci a sociálnímu vyloučení," přibližuje vizi stipendijního programu Štefan Balog.

Student střední školy získá 14 000 Kč na školní rok, student na vyšší odborné škole pak 21 000 Kč a student na vysoké škole získá 25 000 Kč na akademický rok.

„Rádi bychom podpořili víc než 80 studentů, ale bohužel finanční možnosti nám to nedovolí. Pokud se nám díky fundraisingovým kampaním podaří vybrat více prostředků, budeme moci podpořit více studentů alespoň jazykovými kurzy, doučováním a proplacením školních pomůcek,“ dodává Balog.

Ke studentům na slavnostní akci promluvila například spolumajitelka Albatros Media Silke Horáková a ředitelka Nadace Albatros Jindra Marešová, zástupce nadace Bader Philanthropies Yechiel Bar-Chaim, nebo ředitel organizace ROMEA Zdeněk Ryšavý. O hudební produkci se pak postarali sami stipendisté, mladý talentovaný kytarista Karel Rudolf Vlasák a zpěvačka s jedinečným hlasem Natálie Kuchárová, oba studenti konzervatoře.

Díky stipendijnímu programu mohou romští studenti získat také například vzdělávací kurzy a v případě potřeby i doučování. Na druhou stranu stipendisté absolvují dobrovolnickou službu v rozličných organizacích, například v nízkoprahových klubech pro děti a mládež.

Program pro romské středoškoláky, studenty vyšších odborných škol a vysokoškoláky organizace ROMEA realizuje za podpory řady nadací, mezi nimiž jsou největšími podporovateli Nadace Albatros, Bader Philanthropies a mnoho individuálních dárců a firem. Realizaci workshopů zaměřených na mediální gramotnost podporuje Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

#Sodvahou 

FOTOGALERIE