Motivační besedy jsou už v rámci Stipendijního programu organizace ROMEA zaběhlou aktivitou, která pomáhá motivovat ke studiu romské i neromské žáky základních škol po celé republice. V roce 2023 se ale tento projekt studentů rozrostl, skupiny řečníků se znásobily a na lokální úrovni působí jako samostatné jednotky. Díky tomu všemu se nyní může realizovat více besed a dopad této iniciativy, která generuje mladé motivované studenty středních škol, může být mnohem větší.

Iniciativa motivačních besed vznikla oficiálně na konci roku 2019 nicméně impulsem pro první besedu byl nápad několika tehdejších stipendistů Stipendijního programu organizace ROMEA, kteří chtěli motivaci získanou na setkání Baruvas předat romským žákům, jež takovou motivací často nedostávjí. Nápad tedy byl, teď jen ho realizovat.

„Bylo nám jasné, že se nikomu nebude moc chtít dát prostor romským studentům, kteří nemají moc zkušeností, i když mají obrovskou chuť pomáhat. Díky propojení několika lidí včetně Terezy Herbstové, Jindry Marešové a řediteli základní školy v Předlicích se podařilo uspořádat první, tak trochu zkušební besedu na jaře 2019. Teď už jen zbývalo odvést dobrou práci a namotivovat ty žáky ke studiu,“ říká Robin Štrobach, absolvent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a bývalý stipendista organizace ROMEA, který byl jedním z prvních přednášejících.

Nečekaný úspěch?

Motivační beseda na základní škole v Předlicích měla obrovský úspěch a v organizaci ROMEA bylo jasné, že tento nápad studentů byl správný. Zrodila se tedy aktivita, která se stala stálou a pevnou součástí stipendijního programu.

Druhá beseda proběhla celkem brzy po té první, a ne příliš daleko. Stále jsme v Ústeckém kraji, nyní ale v Mostě, konkrétně na sídlišti Chanov. Stipendisté dostali před samotnou besedou první krátké školení, jak s žáky mluvit, jaké výrazové prostředky používat a jak vést diskuse. Z Chanovské besedy vzniklo video a úspěchem bylo také to, že se studentům podařilo motivovat tamní žáky ke studiu tak, že se nakonec čtyři z nich přihlásili na střední školu s maturitou a dva se dokonce dostali do stipendijního programu a stále v něm jsou.

COVID – 19 a zničené plány

Začátek roku 2020 se tedy nesl v přípravě stipendistů na besedy. Intenzivní školení studentů, kteří byli pro tyto účely vybráni probíhalo v kanceláři organizaci ROMEA a také online, neboť někteří z řečníků nebyli z Prahy. Před nástupem pandemie COVID-19 stihli studenti uspořádat pouze jednu motivační besedu a naše plány se na dlouho uchýlili zpět na papír.

Pandemie onemocnění COVID-19 zasáhla organizaci ROMEA stejně jako všechny další firmy, instituce a školy. Výuka probíhala online, ale besedy nemohly být přesunuty do online prostředí.

„Motivační besedy by se v online prostředí dělat nedaly, a to z jednoho prostého důvodu. My jsme s těmi žáky mluvili jejich jazykem. Sdíleli jsme s nimi své zkušenosti, jak ty dobré, tak ty špatné a emoce se holt přes zoom zprostředkovat nedají. Museli jsme tedy čekat až znovu školy otevřou úplně, nebo alespoň částečně,“ říká Kristýna Dunová, absolventka Univerzity v Hradci Králové, stipendistka organizace ROMEA.

Znovu do školy a motivovat

Jakmile to bylo možné, vyrazili studenti na další besedy. V každé domluvené škole uspořádali vždy dvě besedy pro žáky osmých a devátých tříd. Nejdříve to byly školy v sociálně vyloučených lokalitách, ale s postupem času se rozptyl škol rozšiřoval a stipendisté tak navštívili školy v Ostravě, Ústí nad Labem, Litvínově, Mostě, Brně, Praze, Šluknově, Bílině nebo třeba v Krásné Lípě. Školy si s organizací ROMEA vytvořily přátelské vztahy a už nebylo třeba aktivně vyhledávat kam pojedeme, neboť samy školy si začali psát o to, aby tento úspěšný projekt zavítal i k nim!

Nejen pro Romy

Původní myšlenkou při vzniku tohoto projektu bylo pomoci mladým romským žákům v motivaci ke studiu. Brzy ale organizátorům došlo, že besedy musí být pro všechny. Mikroklima v třídách a na školách je totiž dost ovlivněno tím, jaké vztahy mezi sebou žáci mají a jak moc spolu vychází. Bylo tedy třeba nejen motivovat Romy a neromy ke studiu. Bylo také potřeba naučit některé žáky, jak se spolu bavit, jak se zapojit do skupiny a nesegregovat se v rámci třídy, popřípadě školy. Motivační besedy tak najednou získaly další rovinu, tu desegregační. Tady už nešlo jen o motivaci ke studiu, tady šlo o náladu ve škole, o chuti vůbec do té školy jít a o to, najít si tam přátele. To vše se díky ochotě škol, ochotě rodičů a pomoci právě zkušených studentů podařilo v daných třídách víceméně dosáhnout.

Růst a budoucnost

Od roku 2019 si motivační besedy prošly mnoha změnami. Dnes je součástí besed také diskuse na téma hoaxů, dezinformací nebo nenávistných projevů na internetu. „Motivační besedy přináší ucelený balíček informací, které zkušení studenti předávají mladším žákům. Co ale pořád funguje nejvíce jsou osobní příběhy. To, že naši stipendisté byli před několika lety na místě žáků a dnes jsou úspěšnými členy společnosti dodává žákům pocit důvěry a naši stipendisté zde fungují jako vzory. Následné diskuse na témata, která dnes hýbou internetem jsou jen dotvořením celého balíčku, kterým motivační besedy jsou,“ říká Vanesa Harvanová, koordinátorka vzdělávacích aktivit organizace ROMEA.

V roce 2023 vznikly také samostatné lokální skupiny, na které já, jako manažer stipendijního programu dohlížím. V jihomoravském kraji vede besedy Petr Banda a na Ostravsku je řídí Adéla Cinnová. Tato nová generace řečníků má značné množství zkušeností a lídři jsou odpovědní za chod týmů. Do budoucna plánuje organizace ROMEA vytvořit samostatný tým také v ústeckém a libereckém kraji. Množství motivačních besed v roce 2024 tak bude až trojnásobné, než tomu bylo v loňském roce.

Poselství…

Principem motivačních besed je předávat své zkušenosti a motivovat mladé romské i neromské žáky ke studiu. Je to způsob, jakým chtějí romští studenti pomoc, kterou sami dostávají sířit dál a vytvářet tak další generaci úspěšných lidí. Vzdělání je to nejdůležitější a motivace často chybí nejen žákům, ale i rodičům a učitelům. Studenti chtějí těmito besedami pomoci tak, jak to jen jde.

„Vidím v těch dětech obrovský potenciál, který ale díky mnoha okolnostem často není vidět. Žáky nebaví do školy chodit, nevidí v tom smysl. My jsme tu proto, abychom jim řekli, že v tom nejsou sami. Taky pocházíme z prostředí, které nebylo dobré, ale jsme důkazem toho, že když se někomu dá šance a malinko se popostrčí, může dokázat obrovské věci,“ říká Michal Gábor, student Ostravské Univerzity a jeden z motivátorů. Od roku 2019 uspořádala organizace ROMEA více než 60 motivačních besed. V roce 2024 má v plánu uspořádat celkem 25 motivačních besed.