V sobotu 27. srpna skončilo již šestnácté setkání romských studentů s názvem BARUVAS. Po třech letech se setkání vrátilo do krásného hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou. Během týdenního setkání se studenti seznámili blíže s formami diskriminace, rasismu a hate speech, na který poté navazovaly jejich aktivity. V průběhu týdne studenti vytvořili několik divadelních představení, osvětová videa na sociální sítě, nebo vytvořili kampaň na podporu stipendijního programu, která poběží na podzim na sociálních sítích. Samozřejmostí byla přednáška na téma mediální gramotnosti, workshop o historii Romů s virtuální realitou koncentračního tábora v Letech u Písku nebo výlet k nedaleké zřícenině hradu.

BARUVAS oficiálně začalo už na Hlavním nádraží v Praze v pondělí 22. srpna. Někteří studenti se neviděli celý rok, a tak bylo vítání velmi intenzivní. Letos se setkání BARUVAS zúčastnilo dohromady více jak 40 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Přibližně polovina z nich byli studenti, kteří letos jeli poprvé, nicméně díky podpoře starších studentů nebylo poznat, že jsou na BARUVAS nějací nováčci.

První den se nesl v duchu klasických seznamovacích her, ubytování a odpočinku po cestě, neboť studenti pochází ze všech koutů republiky a některým cesta trvala několik hodin.

Těžká divadelní témata 

Úterý se již tradičně neslo ve znamení divadla. Dopolední část byla věnována mediální gramotnosti. Následovala diskuse na téma hate speech, což je velmi aktuální téma i vzhledem k tomu, jakým způsobem reaguje veřejnost na uprchlíky z Ukrajiny.

Studenti byli následně rozděleni do skupin tak, aby v každé skupině byl zkušený účastník BARUVAS i nováček, který přijel na setkání poprvé. Vždy jeden zástupce skupiny si vylosoval téma a žánr, který poté skupina přetvořila v divadelní hru. Ve finále se předváděla například pohádka na téma nenávisti Romů vůči Romům, nebo reality show o segregaci ve školství za minulého režimu.

„Je úžasné vidět kolik práce si studenti dali s vytvořením scénáře, kostýmů a postav. Je vidět, že kreativní způsob diskuse a osvěty témat, které nejsou úplně jednoduché, je tím správným způsobem, jakým právě na tyto témata upozornit,“ uvedl manažer stipendijního programu, Štefan Balog. 

Diskuse o diskriminaci a překážkách při studiu

Středeční dopoledne si vzala na starosti zkušená novinářka a moderátorka Jarmila Balážová, která společně se studenty v úzkém kruhu diskutovala na témata, která se nesla celým týdnem. Probírala se diskriminace, rasismus, hate speech, překážky ve studiu, vzájemná nenávist mezi Romy, která se ukazuje na sociálních sítích nebo třeba nenávist vůči uprchlíkům. Studenti sdíleli své soukromé příběhy, které se těchto témat dotýkaly.

Do diskuse se připojili i dva hosté z řad donorů a to konkrétně Jindra Marešová, ředitelka nadace Albatros a Yechiel Bar-Chaim za Bader Philanthropies.

„Je velmi důležité se o takových tématech bavit a sdílet své zkušenosti s ostatními. To, jakým způsobem řešíme situace a vyrovnáváme se s nimi může být inspirací pro mladší, méně zkušené studenty,“ řekl pro zpravodajský server Romea.cz Robin Štrobach, student ekonomie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, který letos na setkání BARUVAS fungoval jako spoluorganizátor.

Odpolední program byl znovu zaměřen na kreativní práci studentů. Ti měli za úkol připravit krátké video, které by poukazovalo na jeden z výše zmíněných problémů a bojovalo s ním.

„Chtěli jsme, aby studenti moderním způsobem vyjádřili svůj nesouhlas s věcmi, které se tu dějí a aby ukázali ostatním, že jsou tyto věci špatné,“ vysvětlil Balog. 

Na skok v Letech 

Ve čtvrtek se mohli studenti pomocí virtuální reality podívat do koncentračního tábora v Letech u Písku. Mezitím co se jedni pomocí moderní techniky přenesli do období druhé světové války, druhá skupina vyrazila na výlet na nedaleký Zbořený Kostelec.

V rámci workshopu o historii Romů s využitím virtuální reality koncentračního tábora v Letech u Písku se studenti mohli nejen podívat na podobu tehdejšího tábora, ale také zjistili kdo v táboře žil a u konkrétních pamětníků sledovali jejich cestu a pozdější život. To vše pod vedením Kristíny Dientsbierové, která projekt vitruální reality koncentračního tábora v Letech u Písku vede. 

Kampaň a obrovské nasazení studentů

Poslední den programu byl zaměřen na vytvoření kampaně, která poběží na sociálních sítích na podzim letošního roku. Studenti se seznámili s několika kampaněmi z předchozích let a pochopili co je cílem kampaně a jak by měla být koncipována.

„Jsem nadšen s jakou vervou se studenti pustili do vymýšlení kampaně. To, co dokázali vytvořit je prostě úžasné. Jedna myšlenka stačila k tomu aby se rozvinula kampaň, která bude, dle mého názoru, ta nejlepší, jakou jsme zatím ve stipendijním programu měli. Opakuje se v ní myšlenka vzájemné pomoci, což je něco, co my kvitujeme a co mezi studenty funguje úplně normálně,“ řekl Štefan Balog.

Dopoledne studenti kampaň vymýšleli a po obědě jí společně s Lukášem Cirokem natáčeli.

Večer už následovala zpětná vazba, na které se studenti shodli, že se jim letošní letní BARUVAS líbilo a všechny aktivity si užili.

„Toto setkání BARUVAS bylo moje první. Dalo mi motivaci do studia, spoustu kamarádů a novou rodinu. Během týdne jsem zjistil, že jsem hrdý Rom,“ řekl pro Romea.cz Patrik Grundza, student elektrotechniky na Univerzitě Pardubice. 

Loučení...

Týden utekl jako voda a bylo na čase se rozloučit. Někteří by si pobyt jistě rádi prodloužili, ale útěchou jim může být to, že již brzy je čeká podzimní BARUVAS.

Loučení není nikdy jednoduché, ale všechny může těšit to, že přátelství, která letos navázali jim zůstanou navždy. Letošní letní BARUVAS skončilo tam, kde začalo, na Hlavním nádraží v Praze. Studenti se rozjeli domů a organizátoři už teď připravují další nezapomenutelné setkání BARUVAS. Setkání, které mění život mladých lidí. 

Romský stipendijní program podporuje Nadace Albatros, Bader Philanthropies, nadace SOVA a celá řada drobných dárců. Realizaci workshopů zaměřených na mediální gramotnost podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

#Sodvahou