Příběhy studentů

Studentka střední pedagogické školy, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

Student magisterského programu na ČVUT, který se zaměřuje na softwarové systémy.

 

Studentka České zemědělské univerzity v Praze, obor Provozní ekonomika.

 

Vystudovala sociálně ekonomickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.