Příběhy studentů

Studuje 1. ročník Střední školy právní, obor právní činnost se zaměřením sociálním v Liberci.

 

Studuje dálkově 2. ročník Pedagogické fakulty v Ostravě, obor předškolní a základní vzdělávání. 

V současnosti pracuje na základní škole jako asistent, po dokončení studia bude pracovat jako učitel na základní škole. 

Na jeho studium přispívá Romský vzdělávací fond, na jeho další vzdělávání program Romských stipendií.

 

Studuje 1. ročník Fakulty logistiky a krizového řízení University Tomáše Bati ve Zlíně.

Na jeho studium přispívá Romský vzdělávací fond, na jeho další vzdělávání program Romských stipendií.

 

Studuje 4. ročník Střední pedagogické školy v Mostě.

Jejím snem je stát se učitelkou na 2. stupni základní školy. Chtěla by ukázat nejen romským dětem, že učit se dá efektivně, ale zároveň laskavě a zajímavě.

 

Studuje dálkově 2. ročník Pedagogické fakulty v Ostravě, obor přeškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně.

Pracuje jako asistentka na základní škole a po dokončení studia bude učitelkou na základní škole.

Na její studium přispívá Romský vzdělávací fond, na její další vzdělávání program Romských stipendií.