Z archivu CEU, https://rap.ceu.edu/

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF SP) vyhlásil dne 13. dubna 2018 další ročník Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP).

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2018. 

Veškeré informace o stipendijním programu RMUSP naleznete na portálu Romského vzdělávacího fondu.

Vstup do online systému žádosti

RMUSP nabízí stipendium romským studentům, kteří jsou občany nebo mají trvalý pobyt v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku. Způsobilý žadatel musí studovat denní formu bakalářského programu nebo denní či dálkovou formu magisterského nebo doktorandského programu na státem akreditovaných vysokých školách, státních i soukromých. O stipendium můžete žádat, i pokud ještě nejste studenty vysoké školy, ale studium v následném školním roce plánujete (v případě přijetí na VŠ pak doložíte v září potvrzení o studiu).

Výše stipendia činí 800 EURO na akademický rok. Částka se vyplácí v CZK ve dvou splátkách. V př., že student platí školné může nadace REF (Romský vzdělávací fond) poskytnout až 1.200 EUR, částka se ale může měnit. Záleží na rozhodnutí a možnostech nadace, která přistupuje k placení školného studentů individuálně.