Organizace ROMEA loni rozšířila stipendijní program o podporu romských vysokoškoláků. A stejně tomu bude i v následujícím školním roce 2021/2022, kdy kromě vysokoškoláků podpoří romské studenty středních a vyšších odborných škol. O stipendium si budou moci požádat již na začátku června.

Program pro studenty organizace ROMEA spustila v roce 2016 a do této chvíle poskytla celkem 365 stipendií 214 studentům. Někteří ze stipendistů obdrželi totiž díky svým studijním výsledkům a aktivnímu zapojení do programu stipendium opakovaně. Ročně jde o 14 000 Kč pro středoškoláky, 21 000 Kč pro studenty vyšších odborných škol a 25 000 Kč pro vysokoškoláky.

„Kromě samotného stipendia mohou studenti čerpat i příspěvek na jazykové kurzy, školní pomůcky a další potřebné věci spojené se studiem,“ říká Štefan Balog, manažer stipendijního programu.

Stipendijní program organizace ROMEA usiluje od roku 2016 o podporu romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To z dlouhodobého hlediska znamená zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jakožto jednotlivců i jako představitelů romských komunit. ROMEA se tím snaží o zvyšování důvěry mladých romských osobností ve vlastní schopnosti a o zapojení Romů do rozhodovacích procesů, díky kterým bude možné dosáhnout změny společenských a strukturálních nerovností.

Více informací o Romském stipendijním programu pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ naleznete na www.romskastipendia.cz.