Na začátku května proběhne jíž deváté setkání programu Baruvas (v romštině znamená „rosteme“), které pořádá organizace ROMEA pod hlavičkou Romského stipendijního programu. V krásném prostředí Posázaví budou moci studenti nahlédnout pod pokličku organizace Romea. Naučí se, jak funguje organizace, jakým způsobem se realizují projekty, jak jsou financovány všechny aktivity a také jak dlouho trvá, než projekt na papíře začne dostávat reálné obrysy.

Další podstatnou částí letošního druhého setkání bude snaha o upevnění a rozvíjení vazeb mezi studenty. „Uvědomujeme si, že je velmi důležité udržovat a rozvíjet dobré vztahy mezi našimi stipendisty. V budoucnu jim to může velmi pomoci. Díky cvičením, která jsme si připravili, budou moci studenti rozvíjet své schopnosti verbální i neverbální komunikace,“ říká Jitka Votavová, manažerka stipendijního programu.

Koncept pravidelných setkávání romských studentů BARUVAS podporuje vybrané účastníky ve vzdělávání, seberozvoji a prohlubování znalostí, zkušeností a kontaktů, které budou moci použít jak v profesním, tak soukromém životě.

Setkání se uskuteční za podpory nadací VELUX, Albatros, nadačního fondu Gabrielis a dalších donorů a jednotlivých přispěvatelů.

Více informací o Romském stipendijním programu organizace ROMEA naleznete na stránce www.romskastipendia.cz.