Tento víkend pořádáme také kurz Zdravého životního stylu, tentokrát v Praze! 

Kurz povede Radovan Laci, kterého vidíte na této fotografii. Je to Rom, má velmi zajímavý životní příběh, který vám poví sám.

Naučí vás, jak mít zdravou životosprávu a jak dosáhnout pozitivní změny ve vaší tělesné kondici. 

Kurz se koná v sobotu 11. 2. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin v Bubenské 43, v Praze 7, ve streetworkout fitness.