Známe vítěze Literární soutěže pro romské studenty, která byla vyhlášena organizací ROMEA u příležitosti Mezinárodního dne romského jazyka. Do prvního ročníku soutěže mohli zasílat své příspěvky romští studenti vysokých škol, včetně studentů studujících dálkově. V příštím roce se budou soutěže moci zúčastnit i studenti středních a vyšších odborných škol.

První místo získala Stanislava Miková, která studuje na FF UK Praha obor romistika. Na druhé příčce se umístila Aranka Obodová, studentka sociální práce na Vysoké škole sociálně právní v Ostravě. A o 3. místo se podělili dva studenti se stejným počtem bodů, studentka romistiky na FF UK v Praze Iveta Kokyová a Filip Sivák, student ČVUT, obor otevřená informatika a softwarové programy.

Na konečném pořadí se shodli členové komise, kterými byli romští spisovatelé Eva Danišová, Gejza Horváth a Renata Berkyová.

Ceny byly vítězům předány v rámci tradiční soutěže Romano Suno v pátek 9. 12. 2016 v prostorách Amerického centra, kde zazněly i úryvky z jejich děl. Příspěvky mohly být napsány jak česky, tak romsky. Dva z vítězných příspěvků byly právě v romštině a dva v češtině.

Autoři oceněných příspěvků získali finanční odměnu a jejich práce budou publikovány na serveru Romea.cz.

Akce je podpořena dánskou nadací VELUX a nadací Albatros v rámci programu podpory romských studentů a jejich cílem je motivovat studenty ke kritickému myšlení, kreativnímu psaní a literární tvorbě.