"To, že jsme zde dnes tento sál zaplnili do posledního místa svědčí o tom, že tvrzení, že Romové nestojí o vzdělání, je mýtus. Tím, že jste všichni tady, ho pomáháte bořit. Děkujeme za to," řekla v pondělí 24. října na úvod slavnostního setkání romských studentů středních a vyšších odborných škol v Kaiserštejnském paláci, kteří uspěli ve výběrovém řízení a byli přijati do Stipendijního programu pro romské studenty středních a vyšších odborných škol, jeho koordinátorka Jitka Votavová.

Tento program realizuje letos prvním rokem organizace ROMEA a podporují ho dánská nadace VELUX, česká nadace Albatros, ale také jednotliví dárci, z nichž většina jsou romské osobnosti z řad podnikatelů a aktivistů.

"Když jsem dostal nabídku romské studenty finančně podpořit, vůbec jsem neváhal. Je to investice, která se vrátí nám všem, protože díky vzdělání dosáhnete toho, čeho jste v životě chtěli dosáhnout. Možná i půjdete k volbám a společně se nám podaří prolomit tu všeobecnou lhostejnost," svěřil se zúčastněným Martin Mata, romský politik a úspěšný podnikal z Ústí nad Labem.

Romské osobnosti oslovila s prosbou o podporu programu Monika Mihaličková, jeden z fundraiserů projektu. "Kromě toho, že nás podporují velké společnosti, jsem se rozhodla, požádat o podporu také jednotlivé romské osobnosti. Výsledkem bylo, že nás podpořili Romové, kteří byli kdysi sami součástí podobných programů, jako vy, jsou z nich dnes výrazné osobnosti a jsou přínosem pro celou společnost. Je to důkazem toho, že nám na naší budoucnosti opravdu záleží. Chtěla bych tímto poděkovat těmto dárcům, nejen Romům, bylo jich mnohem více, ale ne všichni mohli dnes přijít," informovala účastníky Mihaličková o snaze získat finanční prostředky přímo od zástupců romské komunity, ale i dalších příznivců programu, kteří považují jeho podporu za důležitou.

Mezi 50 studenty, kteří na slavnostní akci dorazili ze všech koutů země, byli studenti nejrůznějších oborů, od pedagogických, zdravotnických, bezpečnostně právních škol i po obory jako je výpočetní technika a strojírenství. Nechyběla ani výběrová gymnázia. "Vybral jsem si tento obor, protože vím, že snadno najdu uplatnění po studiu. Mamka je na mně sama, musím si platit jízdné, učebnice a další pomůcky do školy. Díky stipendiu to zvládneme a já mohu v klidu dostudovat," vysvětlit Michal, student 3. ročníku střední průmyslové školy v Ostravě, oboru výpočetní technika, proč o stipendium zažádal.

A právě toto je smysl podpory romských studentů středních a vyšších odborných škol: "Romský stipendijní program, který byl spuštěn v lednu letošního roku, má za cíl dorovnat šance mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, umožnit jim studovat na školách podle jejich snů a schopností tak, aby se ale jejich rodiče nemuseli kvůli jejich studiu zadlužit, což je častým jevem v romských rodinách. Všichni víme, že vzdělaní Romové budou pak přínosem celé společnosti," vysvětlila Jitka Votavová, projektová manažerka Romského stipendijního programu pro studenty SŠ a VOŠ. Součástí podpory je také možnost pravidelného doučování či jiných kurzů vedoucích k osobnímu.

Na setkání měli stipendisté možnost se osobně seznámit s těmi, kteří program podpořili. Za dánskou nadaci společnosti VELUX, která většinu svých příjmů daruje na projekty zaměřené na vzdělávání a sociální oblast, přijel Christian Holtet. Silke Horáková, předsedkyně správní rady nadace Albatros, která byla založena teprve letos, studenty povzbudila: "Máte nyní jedinečnou příležitost změnit Váš život, můžete se stát právníky, ekonomy, někdo z Vás může být i prezidentem, je to jen na vás. Máte jedinečnou příležitost. Buď příkladem. Ale snažte se i vrátit to, co jste sami dostali. Pomozte dalším romským dětem. Nabídněte jim doučování. A tak změňte tento svět."

I studenti měli příležitost osobně poděkovat sponzorům za podporu: "Chtěl bych poděkovat organizaci ROMEA a dalším nadacím, že nám takto pomáháte," řekl za všechny Michal Gábor. Souhlasila s ním i Andrea Grunzová, studentka 4. ročníku střední pedagogické školy, která by se chtěla stát učitelkou na základní škole. "Vzdělávání je jedna z nejdůležitějších věcí a mělo by být poskytnuto všem. Děkujeme Vám za to, že nám umožňujete se vzdělávat a dělat to, co nás opravdu baví," využila Andrea příležitosti poděkovat sponzorům programu.

Přijetí do toho programu však nebylo úplně jednoduché. "Pozvaní studenti prošli poměrně přísnými kritérii a hodnocením tříčlenné výběrové komise, kdy hlavní roli hrál prospěch studenta a sociální situace jeho rodiny. A tuto akci, která se koná v opravdu výjimečných prostorách Kaiserštejnského paláce, jsme pojmuli i jako určité zadostiučinění, dárek všem studentům a jejich rodičům, kdy většina z nich do Prahy zavítá při této příležitosti poprvé, " říká o programu a k této akci Votavová.

Součástí projektu jsou i víkendová setkání, která se budou konat pravidelně v průběhu roku. Inspirací pro tato pravidelná setkávání byly akce sdružení Athinganoi, které sdružovalo na přelomu 90. let romské studenty. "Cílem byla podpora identity mladých Romů, kteří mají tendenci po úspěšné integraci zapomenout na své kořeny. Setkávat se s dalšími úspěšnými Romy jim pomáhá být na svůj původ hrdí, ale zároveň být úspěšnými ve svém oboru a fungovat ve většinové společnosti," říká bývalá účastnice těchto setkání a současná koordinátorka programu stipendií pro romské středoškoláky a vysokoškoláky Yveta Kenety.

Již v letošním roce se jedno takové setkání, jehož dalším cílem je motivace studentů, uskutečnilo. "Jet na toto setkání letos v létě bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Poznal jsem skvělé lidi, dozvěděl se nové věci, dodalo mi to ale hlavně motivaci pracovat na sobě, dokončit školu," popsal své dojmy z této akce Michal.

Cílem celého programu není tedy jen finanční podpora studentů: "Chceme vám pomáhat růst, pracovat s Vámi, abyste si zvýšili své sebevědomí, ale abyste zároveň zůstali Romy a byli hrdí na to, kdo jste a neztratili svou identitu. Moc vám přeji, abyste byli úspěšní a hrdí na svůj původ," uzavřela svou řeč Monika Mihaličková.

Hlavním bodem setkání bylo slavnostní předání stipendií jednotlivým studentům, jemuž přihlížela asi stovka diváků. Mezi nimi byli jak rodiče studentů, tak zástupci dalších neziskových organizací nebo nadací, kteří se zabývají vzděláváním či státní správy, kterou reprezentoval například senátor Václav Láska: "Tuto akci jsem si nechtěl nechat ujít, protože v době, kdy většina populace si žije v blahobytu a přesto si neustále na něco stěžuje, jsem chtěl potkat lidi, kteří by možná mohli mít důvod si stěžovat a nedělají to, místo toho jdou dopředu, i když je ta jejich startovací čárku posunuta. Velmi Vás všechny obdivuji a je mi obrovskou ctí, že mohu mezi vámi být."

Veřejnou část setkání ukončilo vystoupení Davida a Robina Kandráčových, kteří obecenstvu zahráli na piano a saxofon. Zpěvem je doprovázela Ivana Kandráčová.

V prvním roce fungování programu přijala organizace ROMEA přes 100 žádostí, podpořit však mohla na základě výběrového řízení na 60 studentů, které může ve školním roce 2016/17 podpořit. Pokud se podaří zajistit dostatečné prostředky, bude postupně zvyšovat počet podpořených studentů. S administrací stipendií má ROMEA dlouholeté zkušenosti, protože již šestým rokem spravuje stipendijní program Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškoláky.

Převzato ze serveru Romea.cz.