V pondělí 24.10. se v Praze sejde padesátka romských středoškoláků.Tito studenti splnili podmínky stipendijního programu organizace ROMEA a získali roční finanční podporu na studium na školní rok 2016/17. Cílem programu je dorovnat šance studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí a umožnit jim vzdělávat se dle jejich potřeb a přání bez ohledu na jejich sociální situaci,

tak aby měli šanci se úspěšně integrovat do společnosti a zároveň nezapomínali na své kořeny. Kromě studentů přijedou do Prahy také jejich rodiče a setkají se se sponzory programu i zástupci státní správy. Součástí bude také hudební vystoupení stipendistů - studentů Janáčkovy konzervatoře. Program je podpořen dánskou nadací VELUX, nadací Albatros a soukromými dárci.