NAHRÁVÁM...
Společně to dokážeme
Mám sen! I have a dream!
Hin man Suno!

 

Darovat

Pomáháme studentům splnit si své sny

Přijali jsme proto další velkou výzvu! Když do 15. června získáme 300 tisíc Kč, nadace Bader Philantrophies tuto částku zdvojnásobí.

Máme sen, že společně s vámi to dokážeme!

Částka 600 000 Kč nám zajistí kompletní dofinancování stipendijního programu tak, abychom mohli podpořit v dalším školním roce nejméně 60 studentů.

 
 • Mám sen, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v národě, ve kterém nebudou souzeny podle barvy kůže, ale podle jejich charakteru.
  Martin Luther King
  americký baptistický kazatel, lídr afroamerického hnutí za občanská práva
 • Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.
  Ralf Waldo Emerson
  americký filozof, esejista a básník
 • Vzdělání je to, co mnozí nabývají, mnozí dále předávají a jen nemnozí si ponechávají.
  Karl Kraus
  český dramatik a novinář
 • Extremisté se knih bojí, síla vzdělání je děsí. Kniha a pero - to jsou naše nejsilnější zbraně. Jedno dítě, jeden učitel, jedna kniha a jedno pero můžou změnit svět.
  Malála Júsufzajová
  pákistánská aktivistka za dětské vzdělávání

VZDĚLÁNÍ JE NEJLEPŠÍ INVESTICE DO BUDOUCÍCH GENERACÍ

Usilujeme o podporu romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To z dlouhodobého hlediska znamená zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jakožto jednotlivců i jako představitelů romských komunit. Snažíme se o zvyšování důvěry ve vlastní schopnosti a sílu a zapojení do rozhodovacích procesů, díky kterým bude možné dosáhnout změny společenských a strukturálních nerovností.

Darovat

ROMEA

Organizace ROMEA je dobrovolná nevládní nezisková organizace jejíž primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Více zde...

Kontakt